83η ΙΠΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί ιπποπαραγωγοί,

 Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την 83η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας που θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα :

Δευτέρα 11- Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου από ώρα 9:00 π.μ. μέχρι 13:οο μ.μ. στο Δημαρχείο Ανδραβίδας.

Εγγραφή των ίππων στο μητρώο της Ιππικής Έκθεσης. Για την εγγραφή απαιτείται οι ιπποπαραγωγοί να προσκομίσουν :

  • Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης και Μετακίνησης Ιπποειδούς

( Α.Δ.Α.Μ.Ι.) το οποίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

  • Να έχουν θεώρηση μετακίνησης του ίππου για την έκθεση μας από τις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.
  • Οι ίπποι θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι 20 ημέρες πριν την έκθεση, για ΓΡΙΠΗ – ΤΕΤΑΝΟ , κατ’ ελάχιστο.
  • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του αλόγου τους ή βεβαίωση ιδιοκτησίας από τον Δήμο τους.

1Η Ημέρα : Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.

Εξέταση των ίππων από την Ελλανόδικο Επιτροπή και επιλογή των καλύτερων ίππων .

2Η Ημέρα : Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ.

Απονομή επάθλων, επίδειξη βραβευθέντων κλπ.

 

 

 

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 04/09/2017

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ