Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη εκτελούνται εργασίες συντήρησης και δεν λειτουργεί κανονικά.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2623360413, 2623360858 για επίσκεψη - δανεισμό κατόπιν συνεννόησης.